Szkolenia dla branży turystycznej

Kierownik wycieczek szkolnych (stacjonarnie lub on-line)

Kurs umożliwia nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych.

Termin rozpoczęcia szkolenia 09.02.2019r. (stacjonarnie)

Kierownik wypoczynku

Przygotowanie do nabycia uprawnień do podjęcia pracy w charakterze kierownika placówek wypoczynku

Termin rozpoczęcia szkolenia: 06 kwietnia 2019r.

                                                   

Kurs trwa jeden dzień.

 

                                                  

Zadzwoń i zapisz się na kurs:
32 204 14 73 w. 36, 25.

Wychowawca wypoczynku

Kurs umożliwia nabycie uprawnień niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy grupy w placówcewypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin rozpoczęcia zajęć: 

05, 06, 07 - kwietnia 2019r

 

Kurs trwa 3 dni.

Zadzwoń i zapisz się na kurs:
32 204 14 73 w. 36, 25.