zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Kierownik wypoczynku

 

Termin szkolenia

 03 czerwca 2023 r.

 

Cele ogólne:

Przygotowanie pedagogiczno – instruktażowe do podjęcia pracy w charakterze kierownika placówek wypoczynku

W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie wiedzę w zakresie:

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • Ogranizacja pracy kierownika wypoczynku z kardą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementyzarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (obowiązujące przepisy)

 

Zasady rekrutacji:

Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać minimum średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku, prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • posiadać odpowiednie warunki zdrowotne (potwierdzenie zaświadczeniem lekarskim),
 • posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • posiadać uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • mieć udokumentowany minimum 3-letni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej.

 

PROGRAM KURSU - zgodny z:

 • art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) 

 

Koszt szkolenia: 250,00 zł.