OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą usługi doradcze, edukacyjne i turystyczne dostosowane do potrzeb organizacji biznesowych a także potrzeb klientów indywidualnych. 

Działamy na rynku szkoleniowym od 1959 r.

Oferujemy doradztwo strategiczne i szkolenia dla kadr menedżerskich MŚP jak i grup kapitałowych.

 

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania ws. usługi doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydakt. i diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie "Dotknij nauki" Zap.ofert.2/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-24

W imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. dziękuję za złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017/11.1.4  dotyczące świadczenia usługi przeprowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17-003) w ramach projektu realizowanego  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Informacja o wynikach: po kliknięciu w nagłówek.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rozstrzygnięcie postępowania ws.świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-16

W imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. dziękuję za złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4  dotyczące świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17-003) w ramach projektu realizowanego  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Informacja o wynikach: po kliniciu w nagłówek.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Już 10.11.2017r. zapraszamy na Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Data publikacji: 2017-10-13

Kurs skierowany jest do kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy - zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - są zobowiązani co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

W programie: doskonalenie umiejętności w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.


Zapraszamy na kurs Kierownik wycieczek szkolnych realizowane w formie e-learningu.

Data publikacji: 2017-10-13

Podczas kursu nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych – zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516, zm. Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 1150).


Kurs pedagogiczny dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego realizowane w formie e-learningu

Data publikacji: 2017-10-13

Kurs skierowany do osób, dla których realizacja zadań dydaktycznych nie stanowi podstawowego zajęcia. Przygotowuje do pełnienia funkcji instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu praktykantów oraz pracowników wewnątrz zakładu pracy.

W programie:

▪          zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania praktycznego,

▪          zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji zawodowej,

▪          wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, prakseologicznych, wychowawczych, kreatywnych,  informacyjno - medialnych związanych z planowaniem i realizacją działań edukacyjnych.