OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą usługi doradcze, edukacyjne i turystyczne dostosowane do potrzeb organizacji biznesowych a także potrzeb klientów indywidualnych. 

Działamy na rynku szkoleniowym od 1959 r.

Oferujemy doradztwo strategiczne i szkolenia dla kadr menedżerskich MŚP jak i grup kapitałowych.

 

Aktualności

Kalendarz szkoleń - "Szkoła kompetencji - województwo śląskie"

Data publikacji: 2018-02-13

Do pobrania kalendarz szkoleń, jakie będą się odbywały w ramach projektu "Szkoła kompetencji - województwo śląskie".
Szkolenia będą się odbywały w lokalizacjach:

  • Katowice,
  • okolice Bielska – Białej,
  • Jura Krakowsko – Częstochowska,
  • Rybnik.

Szczegółowe informacje nt. miejsc realizacji szkoleń oraz przydział osób do poszczególnych grup szkoleniowych zostaną podane w terminie późniejszym.


Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”.

Data publikacji: 2018-02-01

Szkolenie kadry kierowniczej szkół, składające się z 72 godzin rozbitych na 3 spotkania po 3 dni dla każdej 16-osobowej grupy

Szkolenia:

a)wzmocnią umiejętności przywódcze kadry kierowniczej dla kształcenia

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

b)przygotują do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący

kształtowaniu ww. kompetencji uczniów

c)przygotują do realizacji procesu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy

szkół, w tym diagnoz potrzeb oraz planów wspomagania.


Poszukujemy trenerów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”.

Data publikacji: 2018-01-18

Pilnie poszukujemy trenerów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”.

Zajęcia prowadzone będą w okresie od lutego do czerwca br. na terenie województwa śląskiego
w systemie trzydniowych zjazdów.

Szkolenia skierowane będą do kadry zarządzającej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
z województwa śląskiego.

Zajęcia mają na celu:

- przygotowanie uczestników do pełnienia roli przywódcy nakierowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,

- pomoc kadrze zarządzającej w prowadzeniu w szkole/przedszkolu/placówce wspomagania nauczycieli w celu podniesienia efektywności nauczania.

 

ZAINTERESOWANA/Y? KLIKNIJ TUTAJ


Rozstrzygnięcie postępowania ws. usługi doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydakt. i diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie "Dotknij nauki" Zap.ofert.2/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-24

W imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. dziękuję za złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017/11.1.4  dotyczące świadczenia usługi przeprowadzenia doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17-003) w ramach projektu realizowanego  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Informacja o wynikach: po kliknięciu w nagłówek.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rozstrzygnięcie postępowania ws.świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-16

W imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółki z o.o. dziękuję za złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4  dotyczące świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17-003) w ramach projektu realizowanego  w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Informacja o wynikach: po kliniciu w nagłówek.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.