OŚWIATA Sp. z o.o.

Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą usługi doradcze, edukacyjne i turystyczne dostosowane do potrzeb organizacji biznesowych a także potrzeb klientów indywidualnych. 

Działamy na rynku szkoleniowym od 1959 r.

Oferujemy doradztwo strategiczne i szkolenia dla kadr menedżerskich MŚP jak i grup kapitałowych.

 

Aktualności

Kurs Detektyw

Data publikacji: 2017-03-27

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa
Rozpoczęcie: 27.05.2017

Więcej informacji o szkoleniu


Zapraszamy do udziału w Projekcie "Krok w stronę pracy".

Data publikacji: 2017-03-16

OŚWIATA Spółka z o.o.  w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Krok w stronę pracy”.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na rynku pracy 60 osób po 29 roku życia z województwa śląskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, posiadają niskie kwalifikacje i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym

Data publikacji: 2017-01-30

Termin rozpoczęcia: 25 marca 2017
Termin egzaminu: 22 kwietnia 2017

Zapisz się na kurs


„Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego”

Data publikacji: 2016-11-08

Informujemy, iż od 01.10.2016 do 31.08.2018 realizowany będzie w partnerstwie projekt   mający na celu wsparcie doradcze dla 80 mikro małych i średnich przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe z Arteterapii według autorskiego programu prof. dr hab. Wiesława Karolaka

Data publikacji: 2016-10-14

Celem Podyplomowych Studiów Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niepełnosprawności, wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.