Studia podyplomowe

Arteterapia

Studia podyplomowe według autorskiego programu profesora dr hab. Wiesława Karolaka

Zapraszamy na nowa edycję od PAŹDZIERNIKA 2019r.

Zapisy trwają !

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne

Zapraszamy do rejestracji na edycję od października 2019

REJESTRACJA JUŻ TRWA!

 

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera

Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia podyplomowe

Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna diagnoza dziecka. Wszelkie formy indywidualizacji – dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – powinny bazować na rozpoznawaniu i wykorzystaniu potencjału dziecka do pokonywania deficytów.