Wychowawca wypoczynku

Opis

 

 Termin szkolenia

7, 8, 14,15 - marca 2020 r.

 

Cele ogólne:

Nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu prowadzenia grupy, zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej podczas podróży i w trakcie pobytu w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo

  Zajęcia kulturalno - oświatowe
 • Zajęcia praktyczno - techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

 

Zasady rekrutacji:

Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać minimum średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku, prowadzonych przez organizacje harcerskie)
 • posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Koszt szkolenia: 160,00zł

4 DNI SZKOLENIA ! Możliwość uzyskania certyfikatu ANIMATORA CZASU WOLNEGO oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

2 w 1 do wyboru:

Kurs wychowawca wypoczynku + Pierwsza pomoc przedmedyczna: 249,00 zł

Kurs wychowawca wypoczynku +animator czasu wolnego: 299,00 zł

3 w 1

Kurs wychowawca wypoczynku +animator czasu wolnego+pierwsza pomoc przedmedyczna: 399,00 zł

 

Szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mkłodzieży.