zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego - ZAKOŃCZONY

Od 01.10.2016 do 31.08.2018 realizowany jest w partnerstwie projekt „Strategia Rzemiosł – kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego” mający na celu wsparcie doradcze dla 80 mikro małych i średnich przedsiębiorstw, które bezpośrednio przełoży się na wzrost liczby MSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację INDYWIDUALNEJ USŁUGI DORADCZEJ dostosowanej do specyfiki przedsiębiorstwa, STWORZENIE STRATEGII ROZWOJU, oraz monitoring efektów wdrażania. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wiedzy w zakresie Planowania Strategicznego w firmach, podniesienie kompetencji kluczowych osób w firmach, zdiagnozowanie barier i ograniczeń mających wpływ na działanie firmy.

Grupą Docelową projektu będą firmy z województwa śląskiego zrzeszone w ramach regionalnego cechu przedsiębiorców, jak również firmy kooperujące z regionu.

Wartość projektu: 976 387,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 878 748,75 zł

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

  • Lider projektu: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach; biuro@cech.katowice.pl, tel. 32 259 98 97
  • Partner: OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. (wcześniej OŚWIATA Sp. z o.o.); kursy@oswiata.slask.pl, tel. 32 204 14 73 wew. 25 lub 36
  • Partner OK747 Piotr Pietraszek; biuro@ok747.pl, tel. 663751114
  • Partner OK747 Marzena Pietraszek; biuro@ok747.pl, tel. 663751114 - w sprawie pytań dotyczących formularzy rekrutacyjnych

 

Dokumenty rekrutacyjne:

- Regulamin rekrutacji

- Umowa doradcza

- Formularz zgłoszeniowy

- Załącznik 1

- Załącznik 2

- Załącznik 3

- Załącznik 4

- Załącznik 5

- Załącznik 6

- Załącznik 7