zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenia dla sektora security

Detektyw

Szkolenie dla osób ubiegających się™ o licencję™ detektywa

 

Szkolenie organizowane pod patronatem

 POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW

 TERMIN SZKOLENIA

 21 września 2024 r. do 6 października 2024 r.

ZAPRASZAMY!

 

Szkolenie weekendowe

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności pracowników ochrony, którzy - zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - są zobowiązani co 5 lat przejść szkolenie lub kurs, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

Termin rozpoczęcia kursu:

Nie planowany

Szkolenie przygotowujace do egzaminu dopuszczającego do pracy z bronią palną

Szkolenie skierowane do osób posiadających wpis na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony. Obejmuje kompleksowe, teoretyczne i praktyczne (strzelnica), przygotowanie do egzaminu dopuszczającego do pracy z bronią palną.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Nie planowane

Inwigilacja i szpiegostwo gospodarcze

Oferta skierowana jest głównie do właścicieli firm, kadry zarządzającej, osób na stanowiskach kierowniczych oraz do wszystkich pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w firmach, organizacjach i instytucjach zainteresowanych poprawą stanu swojego bezpieczeństwa.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Nie planowane

 

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Przygotowanie do prawidłowego wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia oraz uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Termin rozpoczęcia zajęć:

 

planowany wrzesień 2024 r.

 

Zadzwoń i zapisz się na kurs:
32 204 14 73 wew. 25

Nowoczesne środki techniczne w pracy detektywa

Szkolenie składa się z części teoretycznej popartej prezentacją urządzeń oraz części praktycznej gdzie będzie można zapoznać się z działaniem urządzeń podczas ćwiczeń.

 

Stewarding - ochrona imprez masowych (z uprawnieniami PZPN)

 

Stewarding to program będący wynikiem raportu UEFA krytycznie oceniającego bezpieczeństwo oraz obsługę kibiców podczas meczów piłki nożnej organizowanych na polskich stadionach. Został opracowany zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, pod nadzorem Departamentu Bezpieczeństwa i Infrastruktury Stadionowej UEFA przez komórki PZPN odpowiedzialne za bezpieczeństwo na stadionach, przy współudziale światowej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Nie planowane

 

Budowanie systemu bezpiecznego obiektu

System bezpieczenstwa obiektu to zespół sił i środków zapewniających stabilny i akceptowalny stan bezpieczeństwa obiektu. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osob zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem systemów bezpieczenstwa obiektów.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Nie planowane

 

Członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej podczas imprez masowych

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności oraz uprawnienia do wykonywania zadań służby porządkowej oraz służby informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 138, poz. 1087).

 Termin rozpoczęcia szkolenia:

   Nie planowane

 

Kierownik do spraw bezpieczeństwa podczas imprez masowych

Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych. Zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia odpowiedzialności za ten zakres organizacji imprezy oraz podległych mu członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Nie planowane

 

 

Pierwsza pomoc podczas imprez masowych

Podczas imprez masowych dotarcie do poszkodowanego profesjonalnych służb medycznych może być znacznie utrudnione lub wydłużone w czasie. Dlatego tak istotne jest, aby w sytuacjach niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia ludzkiego umieć właściwie zareagować - odpowiednia reakcja może tu decydować o życiu bądź śmierci człowieka.

Termin rozpoczęcia szkolenia:

  Nie planowane