zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenie dla kadr kierowniczych dot. planowania i organizowania pracy na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów - „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”

Rejestracja nie oznacza zakwalifikowania do projektu. Po zarejestrowaniu, na adres mailowy Uczestniczki/Uczestnika zostanie przesłana wymagana dokumentacja zgłoszeniowa i po sprawdzeniu czy Uczestniczka/Uczestnik spelnia warunki uczestnictwa w projekcie nastąpi kwalifikacja, o czym Uczestniczka/Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Ze wsparcia projektowego nie może korzystać kadra:
• szkół/przedszkoli/placówek oświatowych przewidzianych do likwidacji
• szkół/przedszkoli//placówek oświatowych objętych wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot.: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JTS) pod kątem kształtowania umiejętności kluczowych.

Z jednej szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba.

Szkolenie jest bezpłatne. Odbywać się będzie w jednej ze wskazanych lokalizacji, dokładny adres zostanie przekazany po zakwalifikowaniu grupy do szkolenia. Zapewniony jest catering oraz materiały szkoleniowe oraz dla uczestników spoza miejscowości, w której zlokalizowane jest szkolenie, również noclegi. Nie zwracane są koszty przejazdów.

Projekt skierowany jest do kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego tzn.:
• dyrektorów, 
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych oraz 
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek

Główne treści szkolenia:

  •  72 godzinne szkolenie (3 zjazdy 3-dniowe) dotyczące podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego i będzie obejmowało następujące 4 moduły tematyczne:

I. Dyrektor jako przywódca edukacyjny (19h)
II. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji (24h)
III. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (18h)
IV. Wprowadzanie zmiany (11h)

Po zakończeniu szkolenia planowane jest objęcie każdego uczestnika,  24 godzinnym wsparciem doradczym maksymalnie do 30 czerwca 2020 r. w miejscu jego pracy w celu wsparcia wdrożenia procesu wspomagania w placówce.

Zapraszamy.