Szkolenie dla kadr kierowniczych dot. planowania i organizowania pracy na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów - „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”

Najbliższe terminy kursu

2019-08-23 (LEGNICA Terminy zjazdów: 23, 24 i 25 sierpnia, 06, 07 i 08 września, 13, 14 i 15 września 2019r.) Rejestracja

Opis

Rejestracja nie oznacza zakwalifikowania do projektu. Po zarejestrowaniu, na adres mailowy Uczestniczki/Uczestnika zostanie przesłana wymagana dokumentacja zgłoszeniowa i po sprawdzeniu czy Uczestniczka/Uczestnik spelnia warunki uczestnictwa w projekcie nastąpi kwalifikacja, o czym Uczestniczka/Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Ze wsparcia projektowego wyklucza się kadrę:
• szkół/przedszkoli/placówek oświatowych przewidzianych do likwidacji
• szkół/przedszkoli//placówek oświatowych objętych wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot.: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów, wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JTS) pod kątem kształtowania umiejętności kluczowych.

Z jednej szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba.

Szkolenie jest bezpłatne. Odbywać się będzie na terenie Wrocławia, dokładny adres zostanie przekazany po zakwalifikowaniu grupy do szkolenia. Zapewniony jest catering oraz materiały szkoleniowe oraz dla uczestników spoza Wrocławia również noclegi. Nie zwracane są koszty przejazdów.

Projekt skierowany jest do kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego tzn.:
• dyrektorów, 
• wicedyrektorów, 
• kierowników zespołów przedmiotowych oraz 
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek

Główne treści szkolenia:

  •  72 godzinne szkolenie (3 zjazdy 3-dniowe) dotyczące podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego i będzie obejmowało następujące 4 moduły tematyczne:

I. Dyrektor jako przywódca edukacyjny (19h)
II. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji (24h)
III. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (18h)
IV. Wprowadzanie zmiany (11h)

Po zakończeniu szkolenia planowane jest objęcie każdego uczestnika,  24 godzinnym wsparciem doradczym maksymalnie do stycznia 2020 r. w miejscu jego pracy w celu wsparcia wdrożenia procesu wspomagania w placówce.

Zapraszamy.