zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Szkolenia pedagogiczne

Kurs pedagogiczny dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego - ON-LINE

Przygotowanie słuchaczy do kompleksowego prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla pracowników oraz praktykantów, w tym zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania praktycznego.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

 Termin rozpoczęcia szkolenia: 27.08.2020