Szkolenia pedagogiczne

Kurs pedagogiczny dla instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego - ON-LINE

Przygotowanie słuchaczy do kompleksowego prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla pracowników oraz praktykantów, w tym zapoznanie z klasycznymi i nowymi metodami nauczania praktycznego.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Termin rozpoczęcia szkolenia 1.09.2018