Szkolenia opiekuńczo - medyczne

Opiekun dziecięcy

Przygotowanie do wykonywania czynności opiekuna dziecięcego

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Wykonywanie czynności opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.