Szkolenia dla transportu ON-LINE

Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków

Szkolenie to przewidziane jest dla nadawców, odbiorców, załadowców, spedytorów, przewoźników, kierowców oraz magazynierów magazynów produkcyjnych, spedycyjnych i logistycznych. Zadaniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów i skutecznego mocowania ładunków na pojeździe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) dla kierowców - szkolenie okresowe

Zgodnie z przepisami prawa pracy wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowiązani są odbywać okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy o zakresie dotyczącym wykonywanej przez siebie pracy. Dla stanowisk robotniczych szkolenia te odbywać się powinny co 3 lata.

Czas pracy kierowcy

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców wg prawa unijnego i polskiego, regulujące m.in czas pracy, jazdy i odpoczynek kierowcy. Przeznaczone jest zarówno dla kierowców ciężarówki (przewóz rzeczy), autobusów (przewóz rzeczy), osób zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych.

Konwencja i karnet TIR

Niniejsze szkolenie omawia przepisy Konwencji TIR oraz zasady posługiwania się karnetem TIR. Przeznaczone jest dla przewoźników, kierowców i spedytorów realizujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

Konwencja i list przewozowy CMR

Niniejsze szkolenie omawia przepisy Konwecji CMR oraz zasady posługiwania się listem przewozowym CMR. Przeznaczone jest dla przewoźników i kierowców oraz spedytorów i zleceniodawców przewozu (nadawców, odbiorców).

Przewozy artykułów żywnościowych

Niniejsze szkolenie wszystkim osobom pracującym przy żywności, w tym także przewoźnikom i kierowcom przewożących tę żywność, umożliwia zapoznanie się z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w dystrybucji i przewozach żywności, w tym również z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.

Przewozy nienormatywne

Niniejsze szkolenie umożliwia osobom organizującym przewozy nienormatywne i kierowcom realizującym te przewozy, zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi przewozów nienormatywnych, oraz poznanie ciążących na nich obowiązków i odpowiedzialności.

Przewozy Towarów Niebezpiecznych (ADR) - szkolenie dla magazynierów

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie magazynierom, osobom pracującym przy załadunku i rozładunku pojazdów, oraz pracownikom ich nadzorujących, zasad obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie zawieszone do odwołania!

Tachografy analogowe

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące budowy i zasad użytkowania tachografów analogowych oraz wykresówek do tych tachografów. Przeznaczone jest dla kierowców, zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych i spedytorów.

Tachografy cyfrowe

Szkolenie obejmuje przepisy dotyczące budowy i zasad użytkowania tachografów cyfrowych oraz kart i wydruków tachograficznych. Przeznaczone jest dla kierowców, zarządzających transportem drogowym, osób rozliczających czas pracy kierowców oraz przewoźników drogowych i spedytorów.

Ubezpieczenia dla transportu

Celem proponowanego szkolenia jest udostępnienie i przybliżenie problematyki ubezpieczeń, które są przydatne w transporcie i spedycji i mogą być wykorzystane dla ochrony odpowiedzialności przewoźnika i spedytora.

Zarządzający transportem drogowym osób

Celem niniejszego szkolenia jest umożliwienie osobom zarządzającym transportem drogowym osób zapoznanie z wymaganą wiedzą oraz z nałożonymi na nie obowiązkami i odpowiedzialnością.

Zarządzający transportem drogowym rzeczy

Celem niniejszego szkolenia jest umożliwienie osobom zarządzającym transportem drogowym rzeczy zapoznanie z wymaganą wiedzą oraz z nałożonymi na nie obowiązkami i odpowiedzialnością.