zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Strategia firmy, a przywództwo i zarządzanie zmianami

Opis

 

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności komunikacji strategii oraz jej prezentacji różnym grupom odbiorców. Szkolenie koncentruje się na rozwoju indywidualnych cech przywódczych uczestników ze szczególnym naciskiem na budowanie zespołu w kontekście wdrażania strategii oraz zarządzanie zmianami, wynikającymi z wdrażania strategii.

 

Adresaci:

▪       właściciele przedsiębiorstw,

▪       prezesi rad nadzorczych,

▪       prezesi zarządów,

▪       członkowie zarządów,

▪       dyrektorzy i menedżerowie,

▪       kierownicy i liderzy, 

▪       uczestnicy procesów zmian.

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Strategia, a rozwój przedsiębiorstwa.
 2. Czynniki sukcesu wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie.
 3. Rola kadry zarządzającej poszczególnych szczebli w komunikacji i wdrażaniu strategii.
 4. Przywództwo w komunikacji i wdrażaniu strategii.
 5. Role w komunikacji strategii.
 6. Elementy procesu komunikacji strategii.
 7. Techniki komunikacji strategii.
 8. Zarządzanie informacją zwrotną.

 

Dzień 2

 1. Angażowanie pracowników we wdrażanie strategii.
 2. Techniki komunikacji z dużymi grupami pracowników.
 3. Motywatory i demotywatory.
 4. Błędy w procesie komunikacji strategii.
 5. Budowanie organizacji wygrywającej.
 6. Rozwój teamu menedżerskiego jako czynnik skutecznego wdrożenia strategii.
 7. Delegowanie odpowiedzialności.

 

Dzień 3

 1. Strategia, jako proces zarządzania zmianami.
 2. Przyczyny i źródła zmian.
 3. Bariery zmian.
 4. Etapy wprowadzania zmian.
 5. Profile reagowania na zmiany.
 6. Skuteczne wdrażanie zmian.

 

Koszt szkolenia: 1800,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25