Operator wózka jezdniowego (widłowego)

Opis

Sympozium z obsługi wózka jezdniowego KAT. II WJO, zakończone egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 


Wymagania:
aktualne badania psychotechniczne

 

Program szkolenia:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych

2. Budowa wózka

3. Czynności operatora przy obsłudze, przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami

4. Czynności operatora w czasie pracy wózkiem

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6. Wiadomości z zakresu BHP

7. Praktyczna nauka jazdy

8. Wiadomości o dozorze technicznym

9. Bezpieczna wymiana butli gazowych

 

Informacje oraz zapisy:
email: transport@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 36