zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Edukacja włączająca - województwo łódzkie

 Logo POWER

 

Projekt „Edukacja włączająca - województwo łódzkie” (nr POWR.02.10.00-00-1007/21) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, przez OŚWIATA i BIZNES Spółkę z o.o. /Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: od 27 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Cel projektu: zwiększenie wiedzy u 1 897 osób (1757 K i 140 M) z kadry systemu edukacji na temat edukacji włączającej w okresie 27.09.2021-31.08.2023.

Wartość projektu wynosi: 3 153 612,79 PLN

Dofinansowanie projektu: 2 838 241,35 PLN

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wybranymi wystąpieniami (nagraniami) prowadzonymi przez trenerów edukacji włączającej w ramach spotkania online z pracownikami podmiotu współpracującego czyli Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi nawiązanej w ramach realizowanego projektu Edukacja włączająca – województwo łódzkie przez Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach prowadzonym przez OŚWIATĘ i BIZNES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Są to wystąpienia trenerów realizujący projekt, a także eksperta merytorycznego.

Tematyka wystąpień dotyczy szeroko rozumianej edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach w tym tematy: Międzynarodowa klasyfikacja ICF i Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Spotkanie miało na celu podzielenie się doświadczeniem w zakresie inkluzji, wynikającym z prowadzonych szkoleń i realizowanego doradztwa dla różnych grup nauczycieli na terenie województwa łódzkiego w kontekście planowanych zmian przez MEiN.

 

Chcielibyśmy aby inni uczestnicy i zainteresowane osoby mogły również zapoznać się z wybranymi wystąpieniami.

Poniżej zamieszczono link do wybranych wystąpień:

NAGRANIA

 

 

Baner - Edukacja włączająca

Projekt skierowany jest do przedstawicieli kadry systemu oświaty - osób należących do przynajmniej jednej z wymienionej grup odbiorców:

 1. pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),

 2. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,

 3. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,

 4. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

 5. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,

 6. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,

 7. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,

 8. nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,

 9. pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),

 10. pracownicy kuratoriów oświaty (KO).

 

Udział w projekcie rozumiany jest jako uzyskanie następującego wsparcia:

 1. stacjonarne szkolenie 30-godzinne (dot. uczestników wymienionych w pkt. 9 i 10 powyżej) lub 45-godzinne (dot. wszystkich pozostałych uczestników),

 2. doradztwo indywidualne on-line (3 godziny na uczestnika).

 

Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są w Biurze Projektu tradycyjną pocztą i mailowo.


Uprzejmie informujemy, że 2 czerwca 2023 zakończono rekrutację do projektu.


Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

 

REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIAŁU w PROJEKCIE 
KARTA ZGŁOSZENIA indywidualnego
KARTA ZGŁOSZENIA grupowego

HARMONOGRAM WSPARCIA 

 

Kontakt

Biuro projektu:

Filia Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Sosnowa 62/70
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kierownik projektu: Katarzyna Spychalska

Telefon do biura projektu: 511- 448 -141

 e-mail: k.spychalska@oswiata-odn.pl

 

Zobacz Plakat

 


 

POSTĘPOWANIA

 

1/2021 - EW OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

2/1-2002/EW OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

2/2-2022/EW OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

2/3-2021/EW OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

3/2022 - EW OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

4-2022/EW ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
4-2022/EW FORMULARZ OFERTY

4-2022/EW INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

5-2022/EW ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

5-2022/EW FORMULARZ OFERTY

5/2022 - EW Pismo ws. wydłużenia terminu przyjmowania ofert

5/2022 - INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA