zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

"Skierujmy się na pracę..." - ZAKOŃCZONY

"Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych"

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-24 lata,
 • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • niekształcące się (w trybie dziennym),
 • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

 

W ramach projektu, dla uczestników, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 • cykl doradczy: konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym – indywidualna diagnoza potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego - Budowa Ścieżki Kariery,
 • kursy zawodowe (magazynier z obsługą wózka jezdniowego, operator wózka jezdniowego z wysokim składowaniem, spedytor),
 • 3 – miesięczny staż zawodowy,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

 

Każdemu uczestnikowi zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • materiały szkoleniowe,
 • wymagane badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzamin państwowy po kursach,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • poczęstunek w trakcie szkoleń.

 

Po szkoleniach dla 80% uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.
Za udział w szkoleniach i stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium

 

Aby wziąć udział w projekcie, wypełnij załączony poniżej formularz i dostarcz na adres:

Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata
al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY