zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

"Kompetencje cyfrowe dla NEET” - ZAKOŃCZONY

Opis

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 15-24 lata,
  • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • niekształcące się (w trybie dziennym),
  • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

 

W ramach projektu, dla uczestników, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

  • cykl doradczy: konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym – indywidualna diagnoza potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego - Budowa Ścieżki Kariery,
  • Szkolenia Zawodowe (ECDL BASE – 4 moduły, ECDL IT Security, Efektywne kierowanie zespołem) wraz z egzaminami zewnętrznymi

  • 3 – miesięczny staż zawodowy
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

 

Każdemu uczestnikowi zapewniamy BEZPŁATNIE:

  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin państwowy po kursach,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • poczęstunek w trakcie szkoleń.

 

Po szkoleniach dla 80% uczestników zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.
Za udział w szkoleniach i stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium

 

Aby wziąć udział w projekcie, wypełnij załączony poniżej formularz i dostarcz na adres:

Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata
al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY