zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach proponuje  kompleksowe wsparcie szkół w ich rozwoju zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r.poz.1658).
 Oferujemy analizę realizowanych przez szkołę działań, badanie ich skuteczności , wybór kierunku rozwoju oraz określenie obszarów wsparcia. W tym celu proponujemy kompleksowe wsparcie realizowane wspólnie z dyrekcją, nauczycielami , rodzicami i uczniami w ramach programu obejmującego diagnozę, wybór szkoleń oraz realizację.
   
Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (wpis do rejestru MEN z dnia 12.01.1999r.).
Działamy jako jedna z jednostek organizacyjnych „OŚWIATA i BIZNES SPÓŁKA Z.O.O"

Mamy wiedzę i doświadczenie - do chwili obecnej z oferowanych przez nas form doskonalenia skorzystało ponad 20.000 osób w ramach zleceń indywidualnych oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, urzędów miast i gmin.
Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy projektodawcą i współorganizatorem wielu programów refundowanych z funduszy strukturalnych UE. Współpracujemy ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami regionalnymi i krajowymi oraz terenowymi i państwowymi organami administracji oświatowej.

Dysponujemy własną bazą lokalową (budynek o powierzchni 2.550m ²) z  pracowniami tematycznymi (w tym specjalistycznymi) i zapleczem socjalnym.

Nasza oferta to szeroki pakiet szkoleń, kursów i warsztatów o różnorodnej tematyce, pozwalający poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz zdobyć nowe kwalifikacje.

Gwarantujemy:
• kameralną, ciepłą atmosferę zajęć,
• zajęcia w oparciu o autorskie programy nauczania z wykorzystaniem różnych przestrzeni dydaktycznych,
• opiekę doskonałych fachowców,
• możliwość dopasowania treści zajęć, czasu i miejsca do indywidualnych potrzeb naszych klientów,
• konkurencyjne ceny.

Kontakt:

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
40-154 Katowice, Al. Korfantego 141
tel. 32 204 14 73 w. 22,26
e-mail: odn@oswiata.slask.pl