zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.

Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą usługi doradcze, edukacyjne i turystyczne dostosowane do potrzeb organizacji biznesowych a także potrzeb klientów indywidualnych począwszy od tych najmłodszych w przedszkolach i szkołach a skończywszy na dorosłych i seniorach. Działamy na rynku szkoleniowym od 1959 r.

Oferujemy doradztwo strategiczne i szkolenia dla kadr menedżerskich MŚP jak i grup kapitałowych.

Doradztwo i szkolenia dla organizacji biznesowych

Nasz Instytut Kompetencji Menedżerskich oferuje we współpracy z szkocką firmą MMB Associates usługi doradcze, szkoleniowe i badania rynku w obszarach bezpośrednio związanych z zarządzaniem organizacjami biznesowymi odpowiednio dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz dla specjalistów m.in. w zakresie:

- zarządzania procesami biznesowymi,

- zarządzania jakością,

- tworzenia wartości i strategii wyjściowych,

- zarządzania kryzysowego,

- generowania zysków i kontroli kosztów,

- fuzji i wykupień,

- przywództwa i zarządzania zespołem,

- rozwoju i wprowadzania strategi

- mierzenia za pomocą innowacyjnej metody ValueView® rentowności wszelkiego rodzaju zadań w czasie rzeczywistym  czyli wtedy, kiedy są one wykonywane, dając dane do oddziaływania na efektywność organizacji i na wyniki firmy.

Gwarancją jakości naszych usług jest wykwalifikowana kadra prowadząca, współpraca z pracownikami naukowymi i doświadczonymi firmami, systematyczna ewaluacja świadczonych usług.

 

Uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W ramach usług świadczonych przez Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa w Katowicach oraz przez Centrum Przygotwania Kadr w  Rybniku zaspokajamy potrzeby naszych klientów w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu, uzyskania merytorycznych i formalnych kwalifikacji zawodowych.

Kierowcom i przewoźnikom drogowym oferujemy szkolenia w ramach Śląskiego Centrum Szkolenia Transportu.

W ramach Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oferujemy możliwość rozwoju zawodowego nauczycielom i pedagogom.

Gwarantujemy uzyskanie nie tylko formalnych kwalifikacji, ale także praktycznych umiejętności przydatnych bezpośrednio na stanowiskach pracy ponieważ programy zajęć opracowane są pod patronatem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach oraz we współpracy m.in. z Górnośląską Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach w Katowicach, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Przywiązujemy szczególną wagę do jakości , oferując szkolenia i kształcenie skutecznie przygotowujące do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy krajowym i europejskim.

Posiadamy wdrożony „Systemu Zarządzania Jakością” ISO 9001 : 2015 oraz akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Prowadzi szkolenia na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy również atrakcyjne formy wypoczynku i turystyki w kraju i za granicą poprzez nasze Centrum Turystyki.

Zapraszamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. Mogą tu Państwo znaleźć interesującą propozycję dla siebie lub dla swoich bliskich czy znajomych.

 

 

Cech Rzemiosł Różnych
w Katowicach
 
Akademia Transportu
i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Warszawa
 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi
 
Economicus Sp. z o.o. Katowice
 
Stowarzyszenie szkoleniowców sztuk i systemów walk obronnych Husar Katowice
 
Instytut Transportu Samochodowego Warszawa
 
 Stowarzyszenie Komputer
i Sprawy Szkoły Katowice
 
Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów Warszawa
 
Społeczna Szkoła Zarządzania
i Handlu w Oświęcimiu
 
MOSIR Katowice
 Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Katowicach
 
 Węglokoks
 WĘGLOKOKS S.A.
 
   
  Grupa TAURON

 

Biuro Plus Katowice