zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie wiedzą organizacji

Podczas szkolenia uczestnicy poznająkoncepcję organizacji uczącej się oraz zasady i praktyki zarządzania wiedzą. Dowiadują się jak kształtować kulturę wiedzy organizacji i wpływać na procesy tworzenia oraz transferu wiedzy. Zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania i wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w organizacji.

 

Adresaci:

▪       właściciele przedsiębiorstw,

▪       prezesi zarządów,

▪       członkowie zarządów,

▪       dyrektorzy i menedżerowie

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program

 

Dzień 1

 1. System zarządzania wiedzą (KM Framework). Zarządzanie wiedzą, a wyniki organizacji.
 2. Kluczowa wiedza organizacji.
 3. Transfer wiedzy.
 4. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą.
 5. System Lekcji Nauczonych (Lessons Learned) – ciągłe doskonalenie.
 6. Przechwytywanie wiedzy.
 7. Tworzenie zasobów wiedzy.
 8. Upowszechnianie wiedzy.
 9. Kultura organizacyjna.
 10. Community of Practice – wartość dla organizacji.

 

Dzień 2

 1. Budowanie systemu zarządzania wiedzą.
 2. Dokumenty strategiczne.
 3. Etapy wdrożenia systemu.
 4. Plan wdrożenia.
 5. Projekty pilotażowe.
 6. Zarządzanie – kluczowy składnik KM.

 

 

Koszt szkolenia: 1200zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25