zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie ryzykiem

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia pozwalające identyfikować i oceniać ryzyko grożące organizacji, a także zarządzać nim w sposób systemowy. Poznają modele zarządzania ryzykiem, metody jego identyfikacji, analizy, postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

 

Adresaci:

▪       właściciele przedsiębiorstw,

▪       prezesi rad nadzorczych,

▪       prezesi zarządów,

▪       członkowie zarządów,

▪       dyrektorzy i menedżerowie,

▪       kierownicy 

 

 

Program:Dzień 1

1.    Ład organizacyjny i kontekst organizacji w systemie zarządzania ryzykiem.
2.    Zarządzanie przez cele a zarządzanie ryzykiem.
3.    Standardy zarządzania ryzykiem, a standardy zarządzania w organizacji.
4.    Modele zarządzania ryzykiem.
5.    Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
6.    Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem.
7.    Proces zarządzania ryzykiem.


Dzień 2

1.    Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka.
2.    Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu.
3.    Postępowanie z ryzykiem – podejmowanie decyzji.
4.    Akceptowanie ryzyka.
5.    Informowanie o ryzyku.
6.    Monitorowanie i przegląd ryzyka.
7.    Wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji.
8.    Zmiany w dokumentacji systemowej.
9.    Modele dojrzałości zarządzania ryzykiem i ocena systemu.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25

 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25