zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie przez cele - MBO

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady działania systemu MBO opartego na zbilansowaniu rezultatów, procesów i zasobów oraz proces budowy i wdrażania systemu MBO w przedsiębiorstwie. Nabywają umiejętności w zakresie wyznaczania, monitorowania i oceny realizacji celów przez pracowników oraz stosowania narzędzi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania MBO

 

Adresaci:

▪       właściciele,

▪       prezesi,

▪       dyrektorzy,

▪       członkowie zarządów,

▪       menedżerowie

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. MBO jako narzędzie realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Powiązanie MBO z wizją i misją firmy.
 2. Cele i efekty wdrożenia MBO.
 3. Zasady prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania MBO.
 4. Funkcja planistyczna i motywacyjna MBO.
 5. Kryteria doboru modelu MBO do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.
 6. System premiowania, a system zarządzania przez cele. Narzędzia do planowania i zarządzania funduszami premiowymi.

Dzień 2

 1. MBO, a ograniczenia wynikające z prawa pracy, funkcjonujących rozwiązań oraz oczekiwań i przekonań pracowników.
 2. Przygotowanie do wdrożenia MBO.
 3. Zasady określania celów i mierników na różnych poziomach organizacji.
 4. Kaskadowanie celów i mierników na niższe szczeble organizacji.
 5. Monitoring i ocena realizacji celów.
 6. Zarządzanie projektem wdrożenia MBO.
 7. Narzędzia i rozwiązania wspomagające przygotowanie do wdrożenia, wdrożenie i funkcjonowanie systemu MBO.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25