zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie projektem

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z inicjowaniem, planowaniem, realizacją, kontrolą i zamknięciem projektu oraz metodykę i narzędzia zarządzania projektami w oparciu o najlepsze praktyki.

 

 

Adresaci:

▪       prezesi,

▪       członkowie zarządów,

▪       dyrektorzy,

▪       kadra menedżerska odpowiedzialna za realizację projektów

 

 

Czas trwania:

3 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Główne obszary zarządzania projektami.
 2. Sukces projektu. Efekty realizacji projektu.
 3. System Zarządzania Projektami.
 4. Struktura organizacyjna projektu (Project Stakeholders).
 5. Cykl Życia Projektu (Project Life Cycle).
 6. Ustalanie wymagań dla projektu.
 7. Założenia projektu (cel projektu, KPI - mierniki, wstępny zakres, czas realizacji, budżet projektu, główne ryzyka). Karta Projektu.
 8. Zarządzanie zespołem projektowym.

 

Dzień 2

 1. Definiowania zakresu projektu i podział zadań.
 2. Szacowanie niezbędnych zasobów, czasu trwania zadań, kosztów i nakładów pracy. Metody szacowania w projektach.
  Zależności między zadaniami projektowymi. Schemat sieciowy projektu. Metoda Ścieżki Krytycznej.
 3. Alternatywne metody zarządzania harmonogramem projektu. Metoda Łańcucha Krytycznego.
 4. Wizualizacja planu działania w ramach projektu. Wykres Gantta.
 5. Kamienie milowe.
 6. Alternatywne sposoby wizualizacji realizacji prac w projekcie. Tablica KANBAN.

 

Dzień 3

 1. Szacowanie kosztów w projekcie.
 2. Analiza ryzyka i działania zapobiegawcze. Rejestr Ryzyk.
 3. Plan Komunikacji.
 4. Narzędzia kontroli projektu.
 5. Wprowadzanie zmian do projektu.
 6. Zakończenie i analiza efektów (sukcesu) projektu.
 7. Zakończenie współpracy z zespołem projektowym i wykonawcami zadań.

 

Koszt szkolenia: 1800,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25