zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową firmy

 

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę związaną z zarządzaniem płynnością finansową firmy oraz doskonalą umiejętności z zakresu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym, diagnozowania płynności finansowej i planowania przepływów pieniężnych w oparciu o powzięte plany działań. Poznają metody zabezpieczenia interesów wierzycieli przed nierzetelnymi kontrahentami.

 

Adresaci:

▪       właściciele spółek,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy zarządzający, finansowi i controllingu,

▪       kadra kierownicza działów finansowych, działów analiz i controllingu.

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Cele finansowe i niefinansowe firmy.
 2. Dyrektor finansowy i główny księgowy w zarządzaniu płynnością finansową firmy.
 3. Strategie finansowe, a płynność finansowa.
 4. Diagnozowanie płynności finansowej.
 • analiza przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
 • analiza bilansu finansowego.
 • analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy i kapitału  obrotowego.
 • analiza wskaźnikowa płynności.
 • wskaźniki pokrycia majątku kapitałami.
 • wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.
 • wskaźniki płynności oparte na sprawozdaniach memoriałowych oraz na cash flow.

Dzień 2

 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej.
 2. Planowanie w efektywnym zarządzaniu płynnością finansową.
 3. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.
 4. Zarządzanie zapasami i optymalizacja kosztów.
 5. Zarządzanie należnościami.
 6. Zarządzanie zobowiązaniami.
 7. Zarządzanie kapitałem obrotowym.
 8. Zarządzanie nadwyżkami finansowym

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25