zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Strategiczne zarządzanie rynkami

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby definiowania strategicznych rynków działania, segmentacji rynków B2B oraz wyboru strategicznych grup klientów. Poszerzą wiedzę z zakresu zarządzania segmentami klientów i kanałami dystrybucji w oparciu o kryteria rentowności. Zapoznają się z technikami optymalizacji portfela klientów oraz metodami zarządzania portfelem klientów i wartością dodaną oferowaną klientom (CVA). Dowiedzą się, jak zbudować unikatową propozycję dla klientów docelowych opartą na konkurencyjnych wyróżnikach i jak zarządzać relacjami z najbardziej wartościowymi klientami.

 

 

Adresaci:

▪       prezesi,

▪       członkowie zarządów,

▪       członkowie rad nadzorczych

▪       dyrektorzy,

▪       kierownicy i specjaliści działów marketingu i sprzedaży.

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Czynniki wpływające na finansowa wartość przedsiębiorstwa.
 2. Budowa strategii wartości dla klientów.
 3. Systemowe zarządzanie wiedzą o rynkach (System Informacji Marketingowej).
 4. Wielkość, wartość i atrakcyjność rynku działania. Finansowe i niefinansowe kryteria wyboru rynków.
 5. Segmentacja jako narzędzie zarządzania rynkami.
 6. Analiza konkurencyjna wartości oferowanych klientom.
 1. Mapowanie czynników kreacji wartości w procesie zarządzania segmentami.

 

Dzień 2

 1. Budowanie propozycji wartości (Value proposition) dla segmentów z wykorzystaniem macierzy wartości i „krzywej wartości”.
 2. Strategie różnicowania uwzględniające różne propozycje wartości dla klientów.
 3. Marketingowe mapy rynku.
 4. Strategiczne pozycjonowanie firmy i jej oferty.
 5. Strategiczne zarządzanie kanałami dystrybucji w procesie rozwoju rynków.
 6. Zasady zarządzania portfelem klientów.
 7. 10 kluczowych KPI’ów w procesie zarządzania rynkami.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25