zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Strategia firmy, a przywództwo i zarządzanie zmianami

 

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętności komunikacji strategii oraz jej prezentacji różnym grupom odbiorców. Szkolenie koncentruje się na rozwoju indywidualnych cech przywódczych uczestników ze szczególnym naciskiem na budowanie zespołu w kontekście wdrażania strategii oraz zarządzanie zmianami, wynikającymi z wdrażania strategii.

 

Adresaci:

▪       właściciele przedsiębiorstw,

▪       prezesi rad nadzorczych,

▪       prezesi zarządów,

▪       członkowie zarządów,

▪       dyrektorzy i menedżerowie,

▪       kierownicy i liderzy, 

▪       uczestnicy procesów zmian.

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Strategia, a rozwój przedsiębiorstwa.
 2. Czynniki sukcesu wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie.
 3. Rola kadry zarządzającej poszczególnych szczebli w komunikacji i wdrażaniu strategii.
 4. Przywództwo w komunikacji i wdrażaniu strategii.
 5. Role w komunikacji strategii.
 6. Elementy procesu komunikacji strategii.
 7. Techniki komunikacji strategii.
 8. Zarządzanie informacją zwrotną.

 

Dzień 2

 1. Angażowanie pracowników we wdrażanie strategii.
 2. Techniki komunikacji z dużymi grupami pracowników.
 3. Motywatory i demotywatory.
 4. Błędy w procesie komunikacji strategii.
 5. Budowanie organizacji wygrywającej.
 6. Rozwój teamu menedżerskiego jako czynnik skutecznego wdrożenia strategii.
 7. Delegowanie odpowiedzialności.

 

Dzień 3

 1. Strategia, jako proces zarządzania zmianami.
 2. Przyczyny i źródła zmian.
 3. Bariery zmian.
 4. Etapy wprowadzania zmian.
 5. Profile reagowania na zmiany.
 6. Skuteczne wdrażanie zmian.

 

Koszt szkolenia: 1800,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25