zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Pricing – zarządzanie cenami

 

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę z zakresu ustalania strategii cenowych oraz zarządzania cenami w relacjach z różnymi grupami klientów. Poznają czynniki wpływające na ustalanie cen i wpływ firmy na zarządzanie nimi, proces ustalania cen w kontekście strategii cenowej, metody ustalania cen w różnych sytuacjach decyzyjnych, techniki komunikacji cen oraz zasady obrony cen.

 

Adresaci:

▪      prezesi,

▪      członkowie zarządów,

▪      dyrektorzy,

▪      osoby odpowiedzialne za politykę cenową,

▪      kierownicy działów sprzedaży i marketingu.

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Wpływ ceny na wyniki finansowy firmy.
 2. Cele firmy, a polityka cenowa.
 3. Czynniki kształtowania cen.  
 4. Strategie cenowe i pozycjonowanie.
 5. Metody ustalania cen.
 6. Cena, a wartość oferowana.

 

Dzień 2

 1. Zarządzanie cenami w B2B i B2C.
 2. Zagrożenia w procesie zarządzania cenami. Obrona cen.
 3. Komunikowanie cen.
 4. 10 złotych zasad rozmowy o cenie z klientami B2B.
 5. 10 najczęstszych błędów popełnianych w zarządzaniu cenami.
 6. Metody pomiaru sukcesu strategii cenowej.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25