zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Prezentacja informacji finansowych

 

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają umiejętności gwarantujące dobre i efektywne przygotowanie prezentacji oraz wystąpienia publicznego. Poznają techniki przygotowania prezentacji informacji finansowych oraz sposoby ich prezentacji na forum publicznym, a także zasady publicznego zabierania głosu, w tym podejmowania obrony prezentowanych treści.

 

 

Adresaci:

▪       osoby zarządzające,

▪       dyrektorzy,

▪       główni księgowi

 

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 Dzień 1

 1. Zasady przygotowania prezentacji danych finansowych.
 2. Najważniejsze zasady prowadzenia prezentacji.
 3. Definiowanie celów, priorytetów i pożądanych rezultatów wystąpienia.
 4. Zasady komunikacji interpersonalnej
 5. Komunikaty werbalne i niewerbalne.
 6. Sprawozdania finansowe jako narzędzia komunikacji i manipulacji. Dobór przekazywanych informacji finansowych w zależności od celów wystąpienia i od rodzaju odbiorcy komunikatu.
 7. Analiza i synteza danych.
 8. Sposoby wizualizacji informacji finansowych.

Dzień 2

 1. Wnioskowanie na podstawie danych finansowych. Informacja poprawna, a informacja inteligentna.
 2. Budowanie przejrzystej struktury prezentacji.
 3. Prowadzenie dyskusji podczas wystąpienia oraz odpowiadanie na trudne pytania.
 4. Dobór informacji finansowych w zależności od rodzaju odbiorcy komunikatu.
 5. Synteza danych.
 6. Posługiwanie się sprzętem audiowizualnym.
 7. Język przekazu. Mowa ciała. Panowanie nad stresem i kontrola emocji.
 8. Zasady zabierania głosu i prowadzenia spotkań.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25