zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji – zarządzanie strategiczne HR

 

Podczas szkolenia uczestnicy zostają wyposażeni w narzędzia do tworzenia systemu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście jego roli budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Doskonalą umiejętności z zakresu formułowania celów i strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania organizacjami opartymi na wartościach oraz skutecznego zarządzania pokoleniami i lukami pokoleniowymi. Poznają narzędzia HR–owe wspierające rozwój zasobów ludzkich i zasady doboru KPI oceny skuteczności działań HR-owych.

 

Adresaci:

▪       właściciele,

▪       prezesi i członkowie zarządów,

▪       kadra zarządzająca i menedżerska

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Rola HR w organizacji. Model Ulricha.
 2. Strategia rozwoju biznesu, a strategia HR.
 3. Jakość kadry zarządzającej, a długoterminowy sukces organizacji.
 4. Przywództwo.
 5. Wartości organizacji. Zarządzanie wartościami.
 6. Strategiczna rola HR.
 7. Strategiczne zarządzanie kompetencjami.
 8. Budowanie firmy wielopokoleniowej.
 9. Nowoczesne funkcje HR.

 

Dzień 2

 1. Rozwój strategicznych kompetencji.
 2. Rekrutacje i awanse. Resourcing Plan.
 3. Najczęściej popełniane błędy podczas rekrutacji i przyznawania awansów.
 4. Programy talentowe i zapewnienie sukcesji.
 5. Budowanie efektywnego systemu motywacyjnego.
 6. Bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników.
 7. Utrzymanie efektywności - Model Human Performance Improvement (HPI).
 8. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI).
 9. HR Scorecard – wyniki przedsiębiorstwa, a wyniki w obszarze HR.

 

Koszt szkolenia: 1400,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25