zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Budowanie strategii rozwoju firmy

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proces budowania strategii firmy w zmiennym otoczeniu; zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wyboru wizji i misji przedsiębiorstwa, definiowania celów, wyboru strategii oraz budowy biznesplanów finansowych weryfikujących wartość strategii, a także zostaną przygotowani do wdrożenia strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu VBM oraz systemu Balanced Scorecard.

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy,

▪       członkowie rad nadzorczych,

▪       menedżerowie i specjaliści

 

 

Program:

 

Dzień 1 Determinanty sukcesu strategii

 1. Źródła trwałego sukcesu przedsiębiorstwa.
 2. Unikalny charakter strategii firmy.
 3. Etapy budowania strategii firmy.
 4. Zarząd i top management, a wybór strategii firmy oraz sposobów jej budowania i wdrażania.
 5. Strategia grupy kapitałowej, a strategia jednostek biznesowych.
 6. Zmienne otoczenie firmy jako źródło szans i zagrożeń.
 7. Identyfikacja pozycji konkurencyjnej firmy - badanie struktury rynku, analiza otoczenia, pomiar wielkości i wartości rynków, Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS), kształtowanie przewagi konkurencyjnej. Wyróżniki konkurencyjne, a strategia konkurowania na rynkach.
 8. Bilans strategiczny.

 

Dzień 2 Wybór strategii

 1. Diagnoza strategiczna.
 2. Wybór tematów strategicznych.
 3. Aspiracje przedsiębiorstwa – definiowanie wizji. 
 4. Definiowanie misji i wartości organizacji.
 5. Wizja firmy, a cele finansowe.
 6. Strategie stymulowania wyników finansowych.
 7. Cele rynkowe i miary ich realizacji (KPI).
 8. Strategie rynkowe.
 9. Strategia produktowa.
 10. Budowa propozycji wartości dla strategicznych grup klientów opartych na wyróżnikach z wykorzystaniem Macierzy Wartości.

 

Koszt szkolenia: 1400,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25