zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

ABC zarządzania finansami firmy

 

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, uczą się „czytać” i interpretować dokumenty finansowe firmy oraz (w podstawowym zakresie) zarządzać finansami.

 

Adresaci:

 • właściciele,
 • prezesi,
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych,
 • dyrektorzy zarządzający i kadra kierownicza
 • osoby nie posiadające wykształcenia finansowego

 

Czas trwania:

3 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Dokumenty finansowe firmy.
 2. Przychody i wpływy, a koszty i wydatki.
 3. Wynik finansowy.
 4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow).
 5. Szacowanie ryzyka i kapitał rezerwowy.
 6. Bilans, a rachunek zysków i strat.
 7. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o firmie.
 8. RZS w układzie rodzajowym i RZS w układzie kalkulacyjnym.
 9. Analiza wyników finansowych.
 10. Analiza kosztów. Koszty stałe i koszty zmienne. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Marża.
 11. Amortyzacja.
 12. Marża, a zysk.
 13. Czynniki wpływające na wyniki finansowe firmy.

 

Dzień 2

 1. Bilans.
 2. Struktura majątku i kapitału.
 3. Struktura źródeł finansowania.
 4. Zasady równowagi bilansowej.
 5. Potrzeby kapitałowe firmy. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
 6. Efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy.
 7. Zapasy, należności, zobowiązania, a płynność finansowa i wyniki firmy.
 8. Sposoby na zmniejszenie potrzeb kapitałowych firmy.
 9. Płynność i zadłużenie. Wskaźniki płynności

Dzień 3

 1. Analiza i interpretacja wyników finansowych.
  • wskaźniki rentowności – ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI.
  • model Piramidy Du Ponta.
  • dźwignia finansowa.
 2. Próg rentowności.
 3. Prezentacja wyników finansowych firmy.
 4. Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające zarządzanie.
 5. Case studies.

 

Koszt szkolenia: 2000,00 zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25