zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zintegrowany system zarządzania potencjałem pracy

 

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania potencjałem pracy oraz skutecznego wykorzystania instrumentów.

 

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

 

Dzień 1  


1.    Istota systemowego zarządzania
∙    klasyczne i systemowe podejście do zarządzania
∙    elementy składowe systemu zarządzania zasobami ludzkimi
∙    determinanty efektywnych systemów
2.    Kompetencje w systemowym zarządzaniu
∙    podmioty w systemowym zarządzaniu - role podmiotów zaangażowanych w proces
∙    kompetencje w zakresie pozyskiwania pracowników
∙    kompetencje w zakresie utrzymywania efektywnościowych pracowników
∙    kompetencje w zakresie rozstawania się z pracownikami

Dzień 2

3.    Bariery w systemowym zarządzaniu potencjałem pracy
∙    wynikające z otoczenia zewnętrznego
∙    wynikające z otoczenia wewnętrznego
4.    Sposoby rozwiązywania barier w systemowym zarządzaniu potencjałem pracy
∙    sposoby zmniejszania ryzyka
∙    instrumenty ZZL
∙    podział ról w ZZL

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25