zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie projektem

 

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu profesjonalnego zarządzania projektem, efektywnego działania w ramach grupy projektowej oraz stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem.

 

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy

 

Czas trwania:

1 dzień (9.00 – 17.00)

 

Program:

 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
 • definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
 • system zarządzania projektem
 1. Inicjowanie projektu
 • ustalanie realnych wymagań dla projektu
 • ustalanie celu projektu
 • konspekt Projektu
 • tworzenie zespołu projektowego
 1. Planowanie projektu
 • struktura podziału zadań
 • planowanie zasobów
 • metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
 • MS Project – przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem
 • analiza ryzyka i plany przeciwdziałania
 • dystrybucja informacji
 1. Realizacja i kontrola projektu
 • budowanie zespołu projektowego - analiza i wprowadzanie zmian - Analiza Ścieżki Przyspieszonej
 1. Zamknięcie projektu

 

Koszt szkolenia: 600,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25