zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie procesami biznesowymi w firmie

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami projektowania, wdrażania i zarządzania systemem zintegrowanych procesów biznesowych.

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

Dzień 1

 1. Warsztat szkoleniowy
 • geneza systemu zarządzania jakością Six Sigma, ISO a Six Sigma
 • cztery podstawowe komponenty systemu
 • zasady filozofii zarządzania według Six Sigma
 • orientacja na klienta; VOC, CTQ
 • orientacja na wydajność procesu; ciągłe usprawnianie
 • standardowa miara wydolności procesu – Z (sigma procesu)
 • orientacja na projekty
 • zmiany w kulturze organizacyjnej firmy
 • etapy wdrażania systemu w przedsiębiorstwie (aspekty praktyczne)

Dzień 2

 1. Warsztat diagnostyczno – projektowy
 • procesowa orientacja przedsiębiorstwa
 • uwarunkowania efektywnego funkcjonowania procesu - budowa systemu mierzenia, kontroli i dokumentacji w procesach

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25