zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Zarządzanie kulturą organizacji

 

Podczas szkolenia uczestnicy wskazują znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz doskonaleniu skuteczności jego działania.

 

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy

 

Czas trwania:

2 dni (9.00 – 17.00)

 

Program:

Dzień 1

 1. Pojęcie kultury organizacyjnej
 • jakie są źródła pochodzenia kultury organizacyjnej (kultura narodowa, cechy organizacji, cechy członków organizacji)?
 • czym jest kultura organizacyjna?
 • czy kadra kierownicza ma możliwość kształtowania kultury organizacyjnej?
 1. Charakterystyka kultury organizacyjnej
 • proces kształtowania się i funkcje kultury organizacyjnej
 • ukryte składniki kultury (założenia, wartości, normy, postawy) oraz zewnętrzne jej przejawy (symbole, rytuały, mity, tabu)
 1. Profile kultur organizacyjnych
 • zasadnicze koncepcje i profile kulturowe wybranych firm – analiza przykładów
 1. Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • czy istnieje idealny profil kultury organizacyjnej?
 • w jakim kierunku przebiega zmiana platformy kulturowej?
 • nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się
 • w jaki sposób można stymulować zmiany profilu kultury organizacyjnej
 • znaczenie etyki w prowadzeniu biznesu
 • jakie znaczenie ma etyka w prowadzeniu działalności gospodarczej?
 • w jaki sposób możemy ocenić wpływ postaw i zachowań pracowników na efektywność, wyniki i wizerunek przedsiębiorstwa?
 • etyka jako umiejętność menedżerska: dobór pracowników, przywództwo, identyfikacja i rozwiązywanie problemów
 • etapy wdrażania systemu w przedsiębiorstwie (aspekty praktyczne)

 

Dzień 2

 1. Obszary zagrożeń i ryzyk etycznych
 • jakie są typowe obszary zagrożeń i ryzyk etycznych w przedsiębiorstwie?
 • czy i jak można je zidentyfikować?
 • przegląd obszarów problemowych branży i przedsiębiorstwa
 1. Analiza i diagnoza problemów etycznych
 • w jaki sposób analizować problemy etyczne (wartości, postawy, zachowania i sytuacje?
 • metody analizy i diagnozy problemów i sytuacji etycznych - analiza wybranych zagadnień etycznych
 1. Kształtowanie postaw i zachowań etycznych
 • czy można określić własne oczekiwania etyczne wobec podwładnych, współpracowników, zwierzchników, kontrahentów i innych osób? Model powinności etycznych pracownika
 • etyczne wzorce organizacji biznesu
 • w jakiej mierze kodeks etyczny jest skutecznym narzędziem kształtowania etyki organizacji? Rola i zakres zastosowań kodeksu etycznego 

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25