zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZW/2017/11.1.4 dotyczące świadczenia usługi udostępnienia infrastruktury i przeprowadzenia zajęć/pokazów edukacyjnych

Data publikacji: 2017-10-03

Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia infrastruktury i przeprowadzenia zajęć/pokazów edukacyjnych o charakterze praktycznym z zakresu Tajemnice ziemi dla uczniów/uczennic klas VI - VII z 20 szkół podstawowych z terenu miasta Zabrze w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w projekcie „Dotknij nauki” realizowanego w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Organizacje przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe do pbrania TUTAJ
Formularz ofertowy do pobrania TUTAJ
Oświadczenie do pobrania TUTAJ