zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/11.1.4 dotyczące świadczenia usługi: przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć

Data publikacji: 2017-10-13

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów na potrzeby realizacji projektu „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17) realizowanym w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Organizacje przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe/media_files/zapytanie-ofertowe-nr2_2017_11,111.pdf

Formularz ofertowy zał. 1 /media_files/formularz-ofertowy-zal,112.pdf

Oświadczenie zał. 2 /media_files/oswiadczenie-zal,113.pdf

Oświadczenie zał. 3/media_files/oswiadczenie-zal,114.pdf