zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/11.1.4 dotyczące świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki”

Data publikacji: 2017-10-06

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich polegających na prowadzeniu zajęć
w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności uczenia się u uczniów 20 szkół podstawowych miasta Zabrze poprzez kursy efektywnych technik uczenia się w projekcie „Dotknij nauki” realizowanego przez Miasto Zabrze jako Lidera i OŚWIATA i BIZNES Spółkę z o.o. jako Partneraw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” (nr projektu RPSL.11.01.04-24-02FF/17).

Uwaga!Z dniem 9.10.2017 roku w związku ze zmianami w treści Zapytania ofertowego 1/2017/11.1.4 (punkt 6 i 11 rozdział IV i podpunkt a punkt1 rozdział V)oraz w treści załącznika nr 4: Oświadczenie_ zał. 4 wprowadzone zostały jako obowiązujące nowe wersje ww. dokumentów.

Zapytanie ofertowe (znowelizowane): /media_files/zapytanie-ofertowe-1_2017_11,117.pdf

Formularz ofertowy - zał.1: /media_files/formularz-ofertowy-zal,108.pdf

Wzrór Oświadczenia - zał.2:/media_files/oswiadczenie_zal,104.pdf

Wzrór Oświadczenia - zał.3: /media_files/oswiadczenie_zal,105.pdf

Wzrór Oświadczenia - zał.4 (znowelizowane): /media_files/oswiadczenie-zal,110.pdf

Wykaz szkół - zał.5: /media_files/wykaz-szkol-podst,107.pdf