zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

ValueView®

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI VV?

Zastosowanie innowacyjnej metody ValueView® przynosi w relatywnie szybkim czasie wymierne grupy korzyści:
● Zwiększenie rentowności pracy Pracowników (oraz ich efektywności) – szacuje się, że dzięki metodzie można zaoszczędzić od 5-30% wynagrodzeń podnosząc rentowność pracy (co w przeliczeniu na budżet wynagrodzeń daje często olbrzymie i wymierne korzyści)
● Autokalibracja (autodopasowanie) wykonywanych przez Pracowników zadań – Pracownicy sami zaczynają lepiej i efektywniej pracować i optymalizować swoją pracę, bez dużego zaangażowania Naczelnego Kierownictwa organizacji
● Metoda ValueVue to narzędzie, które może też dać Kierownictwu  organizacji  obiektywne argumenty, bo wynikające z wyników badania, do wprowadzania zmian np. ew. reorganizacji / modyfikacji stanowisk a także zatrudnienia dzięki wzajemnej ocenie samych Pracowników
● Olbrzymia liczba informacji o realizowanych rzeczywiście zadaniach zebrana w relatywnie krótkim czasie i możliwość ich wielokierunkowego wykorzystania
● Określenie luk kompetencyjnych

DO CZEGO SŁUŻY VV?
● Eliminacja zadań/stanowisk niepotrzebnych
● Autokalibracja zadań i pracy Pracowników
● Optymalizacja stanowisk i procesów (lean)
● Zwiększeniu efektywności pracy poprzez koncentrację na
priorytetach
● Oszczędność czasu i zmniejszenie pracochłonności
● Zwiększenie rentowności pracy
● Reorganizacja / restrukturyzacja zatrudnienia
● Wzrost zaangażowania Pracowników w realizacje celów
strategicznych
● Przeorientowanie organizacji na realizację celów

CO MIERZY VV?
● Rentowność zadań, procesów i stanowisk
● Zapotrzebowanie na pracę (etatyzację)
● Stopień dopasowania zakresów obowiązków do potrzeb organizacji
● Czas realizacji poszczególnych zadań
● Stopień zaspokojenia oczekiwań beneficjentów (tych dla których
zadania są wykonywane)
Uwaga! VV nie ocenia Pracowników a stanowiska pracy
i wykonywane przez nich zadania

JAKIE SĄ DŁUGOTRWAŁE SKUTKI VV?
● Skupienie się na działaniach strategicznych
● Optymalizacja procesów (bez konieczności odgórnej
restrukturyzacji)
● Wzrost potencjału organizacji w krótkim czasie
● Wzrost zaangażowania Pracowników
● Przyspieszenie rozwoju Pracowników
● ValueView nadaje sens pracy Pracowników poprzez eliminowanie
zadań niepotrzebnych i angażowanie w priorytety