zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Sprzedaż usług transportowych

Cele szkolenia:

Podniesienie rentowności działań sprzedażowych poprzez:

 • Określenie standardów rozmowy handlowej
 • Zdefiniowanie strategii zarządzania kluczowymi klientami
 • Zarządzanie portfelem klientów

Zwiększenie skuteczności pozyskiwania nowych klientów poprzez

 • Wypracowane metodyki analizy rynku usług transportowych i logistycznych
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi sprzedażowych
 • Wypracowanie standardów deklaracji potencjału oraz mówienia językiem korzyści

Budowanie systemu lojalności klientów poprzez

 • Klasyfikację klientów na matrycy lojalności wg Kena Blancharda
 • Wypracowanie modelu współpracy dla każdej 4 kategorii klientów

 

 

Program szkolenia:

Przygotowanie do rozmowy handlowej:

 • Analiza rynku przewozów
 • Zweryfikowanie potencjału taboru logistyki
 • Definiowanie celu SMART
 • przygotowanie check-listy pytań do klienta
 • Określenie kryteriów pomiaru rozmowy handlowej  
 • Model GROW w przygotowaniu do rozmowy handlowej

Prospecting – pozyskiwanie nowych klientów

 • Określenie kanałów dotarcia do potencjalnych klientów
 • Wypracowanie deklaracji potencjału dla klienta logistycznego
 • Otwarcie rozmowy handlowej – zbudowanie bezpieczeństwa i wiarygodności
 • Zimny telefon – ocieplenie wizerunku sprzedawcy                                                         

Zarządzanie portfelem klientów pod kątem rentowności:

 • Definiowanie parametrów relatywnej siły dostawcy
 • Określanie kluczowych czynników atrakcyjności nabywcy
 • Definiowanie rentowności klientów – typologia
 • nadzór nad jakością i terminowością procesów transportowych

Zarządzanie klientem kluczowym w logistyce

 • Analiza potencjału klienta usług logistycznych
 • Matryca lojalności zgodnie z modelem Kena Blancharda
 • System zarządzania lojalnością klienta

Negocjacje z klientami w logistyce – przygotowanie i prowadzenie skutecznych negocjacji

 • Definiowanie batny
 • Określanie celu minimum maksimum w negocjacjach
 • Ćwiczenie negocjacji w praktyce
 • Diagnozowanie i przeprowadzanie negocjacji cenowych i rzeczowych
 • Praktyczne zastosowanie technik negocjacyjnych
 • Negocjacje win-win, win-lose

Wykorzystanie narzędzi sprzedażowych w praktyce

 • Deklaracja potencjału firmy na rynku logistycznym
 • Model Potrzeba-Cecha-Korzyść
 • Naprowadzenia
 • Docenienia
 • Check lista pytań do klienta w celu poznania potencjału i oczekiwań
 • Potrzeba specyficzna vs potrzeba ogólna

Kontraktowanie, finalizowanie rozmów handlowych

 • Techniki skutecznego zamykania kontaktu w logistyce
 • Fakty vs interpretacje

Obchodzenie zastrzeżeń i obiekcji klienta

 • Diagnozowanie zastrzeżeń emocjonalnych i merytorycznych
 • Model obchodzenia zastrzeżeń

 

 

Cena szkolenia: 800 zł (Vat zwolniony).

Czas trwania szkolenia: 48 godzin.