zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”.

Data publikacji: 2018-02-01

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizowanego projektu zostaną Państwo objęci następującym wsparciem:

Szkolenie kadry kierowniczej szkół, składające się z 72 godzin rozbitych na 3 spotkania po 3 dni dla każdej 16-osobowej grupy

 

Szkolenia:

a)wzmocnią umiejętności przywódcze kadry kierowniczej dla kształcenia

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

 

b)przygotują do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący

kształtowaniu ww. kompetencji uczniów

 

c)przygotują do realizacji procesu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy

szkół, w tym diagnoz potrzeb oraz planów wspomagania.

 

Terminy pierwszego spotkania określali Państwo w trakcie procesu rekrutacji. Terminy te zostaną zachowane (za wyjątkiem osób, które zgłosiły się na szkolenia w miesiącu lutym – tym z Państwa, którzy wybrali ten termin, zaproponujemy zmianę terminu w odrębnym mailu).

Co do lokalizacji również będą Państwo przydzielali do grup w wybranych lokalizacjach. Dokładne adresy ośrodków szkoleniowych zostaną Państwu udostępnione w najbliższym czasie. Na dzień dzisiejszy trwa procedura wyłonienia poszczególnych ośrodków.

 

Po przydzieleniu Państwa do grup szkoleniowych i do konkretnych lokalizacji wszystkie informacje będą Państwu na bieżąco udostępniane za pomocą elektronicznego systemu rejestracji – tego samego, gdzie się Państwo zgłosili do projektu tj. www.szkom.elbox24.pl

Wszystkie informacje będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do swojego konta – za pomocą konta e-mail i hasła, które Państwo podali w procesie rekrutacji.

 

Spodziewany termin udostępnienia informacji na temat konkretnych lokalizacji szkoleń to 19 luty.

 

Terminy kolejnych szkoleń zostaną określone do końca lutego, z założeniem, że w jednym miesiącu będzie się odbywało jedno 3-dniowe spotkanie dla każdej grupy szkoleniowej, a wszystkie szkolenia zakończą się do końca roku szkolnego.

 

Wszelkie nowe informacje na temat projektu będą umieszczane na stronie www.szkom.elbox24.pl w zakładce Aktualności (dostępna przed zalogowaniem).

 

Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie będzie przeprowadzenie przez Państwa w Państwa placówce kompletnego cyklu doskonalenia (wspomagania szkół), od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie działań prowadzonych w ramach wspomagania w wybranych obszarach i ich zrealizowanie – zgodny z zaleceniami MEN. Aby przeprowadzić ten proces zostaną Państwo objęci opieką w następującej formie:

 

1 Indywidualnego doradztwa: wspieranie indywidualnego doradcy, który będzie do Państwa dyspozycji w terminach uzgodnionych z Państwem, na miejscu w Państwa placówce w wymiarze - 24 godziny na uczestnika/uczestniczkę

 

2 Udziału w sieciach współpracy – 30 godzin na osobę

 

3 Wsparcie w postaci sieci współpracy (77 sieci liczące po 10 uczestników), realizowane przez 2 spotkania stacjonarne i zdalnie poprzez platformę www.doskonaleniewsieci.pl

 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪           nocleg

▪          materiały szkoleniowe,

▪          wyżywienie podczas szkoleń,

▪          wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy

▪          dostęp do sieci współpracy 

Wszelkie wsparcie w ramach projektu jest dla Państwa nieodpłatne.

 

Uprzejmie proszę o dopełnienie dalszych formalności tj:

 

1.Wydrukowanie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych po zalogowaniu na stronie www.szkom.elbox24.pl

Dokumentów nie należy do nas wysyłać. Trzeba je złożyć trenerowi na pierwszych zajęciach.

 

2.Wypełnienie ankiety kompetencji, która będzie dostępna również za pośrednictwem strony www.szkom.elbox24.pl po zalogowaniu. Ankieta będzie dostępna od dnia 3 lutego.