zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej

Logo-8_4_1

 

Projekt „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej” (nr RPMP.08.04.01-12-0076/19) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacji do zmian, Podziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu (Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu) we współpracy z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji Projektu: 01.03.2020r. - 28.02.2023r.

Wartość Projektu: 15 133 415,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 11 047 775,00 zł

 

Cel Projektu:

Rozwój co najmniej 800 przedsiębiorstw z sektora MŚP, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Małopolski Zachodniej oraz co najmniej 2986 (1523K, 1463M) ich pracowników poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach PSF.

 

Planowane efekty Projektu:

  • 800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie;
  • 2986 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie;
  • 480 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w
    programie;
  • 2389 osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu;
  • 32 przedsiębiorstwa działających z branżach/sektorach istotnych dla rozwoju województwa objętych usługami rozwojowymi w programie;
  • 32 przedsiębiorstwa tzw. wysokiego wzrostu objętych usługami rozwojowymi w programie.

 

Strona internetowa Projektu - Link

 

Kontakt:

Biura Projektu

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.
ul. Bałysa 1
34-100 Wadowice
tel.: 798 297 678
email: oswiata@netbon.pl
pon., śr., pt. 9–13
 
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
tel.: 33/ 847 54 75
email: szih@netbon.pl
pon.–pt. 8–16
 
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
ul. Gospodarcza 24
32-600 Oświęcim
tel.: 33/ 844 73 44
email: cbmz@netbon.pl
pon.–pt. 8–16