zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania ws. usługi doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydakt. i diagnoz poziomu osiągnięć uczniów w projekcie "Dotknij nauki" Zap.ofert.2/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-24

Złożone została 1 oferta. Do wykonania zamówienie będącego przedmiotem Zapytania ofertowego nr 2/2017/11.1.4 został wybrany Wykonawca – Oferent, który złożył najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofertę tj.

Economicus Spółka z o.o.,40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 nr 5

Oferta uzyskała 95 punktów na 100 możliwych. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Piotr Skrzypecki

Prezes Zarządu