zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania ws. świadczenia usługi udostępnienia infrastruktury i przeprowadzenia zajęć/pokazów edukacyjnych o charakterze praktycznym dla uczniów/uczennic klas VI - VII z 20 szkół

Data publikacji: 2017-10-16

Złożone zostały 2 oferty. Do wykonania zamówienie będącego przedmiotem Zapytania ofertowego nr ZW/2017/11.1.4 został wybrany Wykonawca – Oferent, który złożył najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofertę tj.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59; NIP: 648 276 81 67

Oferta uzyskała 90 punktów na 100 możliwych. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Oferta drugiego Oferenta tj.   BIZPROJEKT Bartłomiej Bugiel , 40-246 Katowice   ul. Porcelanowa 23 „S”; NIP: 6331859742 uzyskała punktów 69,83 na 100 możliwych.