zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania ws.świadczenia usług trenerskich w projekcie „Dotknij nauki” Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4

Data publikacji: 2017-10-16

Złożone zostały 2 oferty. Do wykonania zamówienie będącego przedmiotem Zapytania ofertowego nr 1/2017/11.1.4 został wybrany Wykonawca – Oferent, który złożył najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofertę tj.

VIRTUS MENS Anna Kaczmarska 40-129 Katowice, ul. M. Oblatów 31A/8

 

Oferta uzyskała 95 punktów na 100 możliwych. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Oferta drugiego Oferenta została wykluczona z powdou nie spełnienia wymogów formalnych.

 

 

Piotr Skrzypecki

Prezes Zarządu