zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Przygotowanie pedagogiczne

Zapisz się

Studia podyplomowe
nadające kwalifikacje pedagogiczne

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Na ten kierunek rekrutujemy:

- osoby przygotowujące się do nauczania przedmiotów ogólnokształcących (np. j. polski, j. obcy, matematyka, geografia i inne przedmioty jak w kształceniu w LO)  w toku rekrutacji egzekwujemy wówczas dwa dyplomy (I i II stopnia) kandydat musi posiadać tytuł magistra;

- osoby przygotowujące się do prowadzenia zajęć (o profilu pedagogicznym, terapeutycznym, logopedycznym, rehabilitacyjnym itp.) wymagany jest dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w odpowiednim zakresie (np. z kierunku Pedagogika, Rehabilitacja, specjalność Logopedia na kierunku Filologia polska lub Pedagogika itp.); w toku rekrutacji egzekwujemy wówczas dwa dyplomy (I i II stopnia) kandydat musi posiadać tytuł magistra;

-  psychologów, kandydat musi posiadać tytuł magistra;

- osoby przygotowujące się do nauczania przedmiotów teoretycznej nauki zawodu (absolwenci kierunków politechnicznych oraz kierunków takich jak: ekonomia, finanse, zarządzanie itd.) wymagany  jest dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w odpowiednim zakresie. Kandydat musi posiadać tytuł co najmniej licencjata (jest to jedyny przypadek,  gdy na kwalifikacyjne, nauczycielskie studia podyplomowe przyjmujemy osoby z tytułem licencjata).

Czas trwania: 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym raz w miesiącu (sobota+niedziela)

Całkowity koszt studiów to 2 500,00zł  (płatne w miesięcznych ratach)

Dokumenty wymagane od kandydata:

- 1 zdjęcie

- dowód osobisty (do wglądu i weryfikacji podczas zapisu)

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

Kontakt i zapisy:

- mailowo: I.Piekarska@oswiata.slask.pl

- tel. 32/258 71 72 wew.21

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć dokumenty rekrutcyjne do sekretariatu  OŚWIATA I BIZNES  Spółka z o.o. Al. Korfantego 141 (pon - pt w godz. 8.00-15.30)