zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Prowadzenie narad i spotkań

 

Podczas szkolenia uczestnicy przygotowują się do efektywnego organizowania i przeprowadzania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, zdobywają umiejętności w zakresie tworzenia planu zebrania, doboru odpowiednich środków przekazu, właściwego korzystania z pomocy audiowizualnych, skutecznego zarządzania sesją pytań i odpowiedzi oraz formułowania podsumowań.

 

Adresaci:

 • menedżerowie wszystkich szczebli 
 • osoby pełniące role liderów zespołów 
 • kierownicy projektów
 • przedstawiciele władz samorządowych

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1

 1. Przygotowanie do zebrania 

 • spotkania wewnętrzne i zewnętrzne- podobieństwa i różnice w podejściu
 • identyfikacja grupy odbiorców- uczestników zebrania
 • formułowanie celów zebrania
 • tworzenie porządku obrad
 • dobór pomocy audiowizualnych
 • ustawienie sali podczas zebrania

 2. Zarządzanie przebiegiem zebrania 

 • zasady skutecznego realizowania poszczególnych punktów porządku obrad - zarządzanie czasem
 • podział ról podczas zebrania
 • podtrzymywanie zainteresowania odbiorców
 • sesja pytań i odpowiedzi

 3. Efektywne komunikowanie, a skuteczność zebrań 

 • cechy skutecznej prezentacji
 • tworzenie wizerunku statycznego - wygląd zewnętrzny
 • tworzenie wizerunku dynamicznego- sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, mowa ciała, kontakt wzrokowy, panowanie nad przestrzenią
 • emisja głosu, dykcja, walka z tremą

 4. Podsumowanie zebrania 

 • tworzenie protokołów przebiegu zebrań
 • uwspólnianie
 • wiązanie
 • tworzenie zestawień rezultatów zebrani wraz z listą działań do podjęcia

 

Dzień 2

 1. Zebrania w ujęciu psychologicznym

 • typologia uczestników zebrań
 • rola zachowań grupowych
 • stosowanie elementów wywierania wpływu
 • budowanie efektu pierwszego wrażenia
 • zachęcanie uczestników do aktywności, motywowanie
 • zarządzanie konfliktem

 2. Kluczowe zasady prowadzenia zebrań

 • cechy skutecznego zebrania
 • najczęściej popełniane błędy
 • rola zachowania kontroli nad krzywą uwagi uczestników spotkania
 • świadome budowanie wizerunku podczas zebrania

 3. Laboratorium prowadzenia zebrań

 • warsztaty budowania celów zebrań
 • tworzenie porządków dziennych zebrań
 • prowadzenie zebrań w konkretnych ujęciach tematycznych

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25