zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dane osobowe (obowiązek informacyjny)

Spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), z uwagi na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektów zrealizowanych przez naszą firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: