zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami i technikami podnoszenia   kwalifikacji, rozwijają umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu, upowszechniają filozofię ciągłego doskonalenia wśród pracowników firmy

 

 

Adresaci:

▪       właściciele firm,

▪       członkowie zarządów i rad nadzorczych,

▪       dyrektorzy

 

Czas trwania:

1 dzień (9.00 – 17.00)

 

Program:

 1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników jako element kierowania zespołem pracowników
 • najważniejsze zadania lidera: realizacja zadania, budowanie zespołu, rozwijanie pracowników
 • analiza potrzeb rozwojowych członków zespołu
 • metody podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • czynniki wpływające na proces podnoszenia kwalifikacji
 1. Lider zespołu jako coach
 • coaching zaradczy i rozwojowy
 • konstruktywna pochwała i krytyka
 • struktura rozmowy coachingowej
 • style prowadzenia coachingu
 1. Prowadzenie rozmów coachingowych
 • ustalane celów rozmowy,   planowanie rozmowy coachingowej
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • planowanie procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników – powiązanie coachingu z codziennymi zadaniami, sesjami szkoleniowymi i ocenami okresowymi
 • rola menedżera jako mentora.

 

Koszt szkolenia: 1200,00zł 

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25