zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Pierwsza pomoc podczas imprez masowych

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji skoordynowanych działań ratowniczych od momentu zdarzenia  do czasu przekazania poszkodowanego (poszkodowanych) jednostkom ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji specyficznych dla imprez masowych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622).

 

Program:

▪          Używanie barier ochronnych.

▪          Sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego.

▪          Sprawdzenie przytomności poszkodowanego.

▪          Wezwanie pomocy.

▪          Udrożnienie dróg oddechowych.

▪          Sprawdzenie oddechu poszkodowanego.

▪          Wezwanie profesjonalnych służb medycznych.

▪          Postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym.

▪          Postępowanie z nieprzytomnym i oddychającym poszkodowanym.

▪          Przełożenie poszkodowanego z urazem kręgosłupa - na plecy.

▪          Zadławienie częściowe i całkowite.

▪          Opatrywanie krwotoku tętniczego i żylnego (opatrunek uciskowy).

▪          Usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny górnej.

▪          Usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny dolnej.

▪          Opatrywanie zranień.

▪          Oparzenia.

▪          Stany nagłe (zawał serca, zaburzenia przytomności, drgawki, udar, wstrząs, napad padaczkowy).

▪          Organizacja miejsca wypadku komunikacyjnego.

▪          Ewakuacja.

▪          Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 250,00 zł