zmień kontrast zmień kontrast
Zmień kontrast
zmień czcionkę zmień czcionkę
Zmień czcionkę

Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie

 

Podczas szkolenia uczestnicy identyfikują swój własny styl zarządzania sobą w czasie, nabywają umiejętności identyfikacji zajęć powodujących nieefektywne wykorzystanie czasu, a także ustalania priorytetów i efektywnego planowania działań w czasie.

 

Adresaci:

  • właściciele firm,
  • dyrektorzy,
  • menedżerowie i specjaliści
  • osoby pełniące role liderów zespołów 

 

Czas trwania: 2 dni (9.00 – 17.00)

 

 

Program:

 

Dzień 1


1.    Analiza czasu
•    budżet czasu
•    złodzieje czasu i sposoby radzenia sobie z nimi

2.    Wytyczanie celów i priorytetów
•    definiowanie celów
•    formuła WARTO
•    kontrola i weryfikacja celów
•    wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych

3.    Zasady zarządzania priorytetami
•    techniki ustalania ważności zadań
•    metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań
•    Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC
•    metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne

4.    Efektywne zarządzanie pracą w planowaniu przebiegu dnia
•    planowanie swoich codziennych czynności
•    ustalanie priorytetów
•    organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
•    krzywa sprawności
•    plan działania
•    tabela spędzonego czasu

 


Dzień 2


1.    Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
•    efektywne strategie przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
•    identyfikacja złodziei czasu
•    kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
•    strategie odkładania spraw na później
•    stres, a organizacja pracy

2.    Delegowanie zadań
•    korzyści z delegowania
•    poziomy delegowania
•    przyczyny niedelegowania
•    problemy z delegowaniem
•    tworzenie harmonogramu zadań

3.    Prowadzenie spotkań, a oszczędność czasu
•    moderowanie spotkania, techniki prowadzenia zebrań tematycznych i organizacyjnych
•    tworzenie harmonogramu spotkania
•    przygotowanie list kontrolnych oraz arkuszy roboczych

 

Koszt szkolenia: 2500,00zł

 

Informacje oraz zapisy:
email: kursy@oswiata.slask.pl
tel. 32 204 14 73 wew. 25